Výhody zateplení

Kontaktní zateplovací systém je stavebním výrobkem, který vnímáme zejména jako prostředek zlepšující estetický dojem budov, zvláště původní panelové výstavby. Uživatelé zateplených budov jej považují za jeden z hlavních prostředků výrazně snižující náklady na bydlení v položce výdajů na vytápění bytu.

Další výhody vnějšího zateplení:

- zvašuje tepelnou ochranu budov, výrazně snižuje náklady na vytápění a tím přispívá k úspoře energie a životního prostředí, dále vytváří vyšší bytový komfort a příjemné pokojové klima;

- v zimním období se sníží zatížení topného systému, lze jej provozovat hospodárněji, popř. zahájit topnou sezónu později a dříve ji ukončit; v letním období podstatně sníží přehřívání celé konstrukce;

- použití tepelné izolace na zeteplení obvodových stěn eliminuje kondenzaci vodní páry v konstrukci nebo na jejím povrchu a tím i možnost vzniku a růstu plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn;

- odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody do obvodových konstrukcí;

- zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti, snižuje možnost výskytu karbonatace betonu a korozi výztuže;

- snižuje teplotní dilatace, namáhání a poruchy stavebních kontrukcí;

- podstatně prodlužuje životnost fasády a zlepšuje její estetické vlastnosti, umožní vytvořit nový architektonický ráz budovy ( barevnost fasády, struktura a tvar povrchu);

- lze aplikovat na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí;

- ekonomické přínosy ze zateplení mají trvalý charakter, zateplení je výhodnou investicí s poměrně krátkou návratností.