Schéma použití zateplovacího systému

THERM_NAKRES

Vnější kontaktní zateplovací systém STAVO-THERM a STAVO-THERM MINERAL lepený k podkladu je určen pro zvýšení tepelného odporu obvodových plášťů budov na vnějším povrchu.

Postup zateplování:

- na stávající obvodový plášť (1) se lepící maltou (2) přilepí deskový tepelný izolant (3) v požadované tloušťce a přikotví talířovými hmoždinkami.

- na tepelný izolant se nanese stěrková malta (4), do které se vtlačí sklovláknitá výztužná síťovina (5). Povrch takto vzniklé výztužné vrstvy se srovná a bude tvořit podklad pro povrchovou úpravu.

- po penetraci (6) podkladu se nanese konečná povrchová úprava (7) v požadovaném barevném odstínu.

 

1) Podklad

Vhodným podkladem pro vnější kontaktní zateplovací systém je objemově stabilizované omítané zdivo, panel, zdivo z přesných tvárnic, betonová konstrukce, pórobeton, lehčený beton, keramický panel apod. Podklad musí být zbaven nečistot, prachu, mastnot, musí být vyzrálý, pevný, soudržný a s přiměřenou rovinností povrchu ( doporučená odchylka rovinnosti do 20mm/m lať. Podklad musí být opatřen penetračním nátěrem pokud to předepisuje projektová dokumentace, penetrace je důležitá pro povrchové zpevnění, snížení nasákavosti a pro zlepšení přilnavosti nanášené vrstvy.

 

2) Lepicí malta

Slouží k upevnění tepelně izolačních desek na stávající podklad.

 

3) Tepelný izolant

Desky tepelné izolace na bázi polystyrenu nebo minerálních vláken. K podkladu se připevňují lepením polymercementovým tmelem a kotví se talířovými hmoždinkami.

 

4) Stěrková malta

Slouží k upevnění výztužné mezivrstvy ze skleněné síťoviny na tepelný izolant.

 

5) Výztužná síťovina

Společně se stěrkovou maltou vytváří mezivrstvu na povrchu tepelně izolačních desek. Tvoří podklad pro konečnou povrchovou úpravu. Dále zajišťuje mechanické vlastnosti celého zateplovacího systému, má zásadní vliv na životnost a stabilitu systému.

 

6) Penetrace

Před konečnou úpravou se na povrch výztužné vrstvy nanese penetrační nátěr v obdobném odstínu jako konečná povrchová úprava.

 

7) Povrchová úprava

Akrylátová, silikonová nebo silikátová omítkovina v širokém spektru barevných odstínů.

 

Zakládací lišta

Hliníkový profil s okapničkou, slouží k vytvoření soklové hrany, do podkladu se zakládací lišta kotví hmoždinkami. Vkládá se do ní spodní řada izolačních desek.