stavoset a

Cena (kg):
4,89 Kč bez DPH
5,92 Kč s DPH
Cena (bal-25kg - 25 kg):
122,23 Kč bez DPH
147,90 Kč s DPH
bal-25kg

Podrobný popis produktu stavoset a

nejdůležitější vlastnosti • vynikající zpracovatelnost • dlouhá otevřenost při zpracování • vysoké užitné hodnoty • maximálně urychluje práci • pro lepení izolačních desek • k vytváření základní vrstvy definice vyrobku Jednoslo.kova pra.kova lepici a st.rkova hmota na bazi cementu. Pro lepeni polystyrenu (EPS), mineralni vaty (MW). S vlo.enou sklen.nou si.ovinou pro vytva.eni zakladni vrstvy na polystyrenu (EPS) a na mineralni vat. (MW). Pro lokalni vyspravky. Pro lepe ni obklad. a dla.eb. Neni vhodny pro lepeni desek a vytva.eni zakladni vrstvy na deskach z extrudovaneho polystyrenu (XPS), Perimetru a soklovych deskach. pou.iti K lepeni izola.nich deskovych material. v interieru a exterieru. Rovn.. v kombinaci s vhodnym typem sklen.ne si.oviny pro vytva.eni zakladni vrstvy na licove stran. tepeln. izola.nich kompozitnich system., pod finalni omitku. slo.eni/technicka data Hmota na bazi anorganickeho pojiva, plniva a modifikujicich p.isad. P.idr.nost k podkladu: polystyren min. 0,08 MPa beton min. 0,25 MPa P.idr.nost po mrazu: polystyren min. 0,08 MPa Propustnost vodnich par max. ?Ę = 20 v.eobecne po.adavky pro podklad Podklad musi byt pevny, suchy, .isty, bez mastnot, zbaveny prachu a nesoudr.nych vrstev. Mezi b..ne podklady pat.i soudr.na omitka, beton, porobeton. P.i lepeni na netuhe a objemov. nestabilni podklady se postupuje dle konkretnich podminek. V p.ipad. velmi starych a savych podklad. doporu.ujeme podklad upravit penetra.nim nat.rem. podminky pro zpracovani Prace spojene s aplikaci se nesmi provad.t pod +5 ?‹C (vzduch i konstrukce), nesmi se rovn.. provad.t prace p.i vysokych teplotach (nad +26 ?‹C), b.hem silneho v.tru a p.i de. rovinnost podkladu Pro ETICS připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždinek je max. hodnota odchylky od rovinnosti 20 mm/m. Doporučuje se, aby nerovnost izolantu na délku 1 m, jako podkladu pro základní vrstvu, nepřevyšovala velikost zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. podkladní nátěr V případě nutnosti penetrace se podklad penetruje ředěným penetračním nátěrem weber.podklad A s čistou vodou v poměru 1:5 – 8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme penetrační nátěr v ředění 1:8 a při druhé v ředění 1:5. příprava Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle omítky do 6,3 litrů čisté vody pomocí unimixeru nástavce na vrtačku, nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2 – 5 minut. nářadí Zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce. čištění Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.
zpět